I mange tilfælde kan man ikke bruge No-dig løsninger, enten fordi det ikke er rentabel eller det måske drejer sig om udskiftning af tagbrønde, køkkenbrønde eller sammenfaldne rør.

I de tilfælde graver vi ned med minigraver og udbedrer skaderne.

Nedenunder eksempler på rotteskader.