Jysk Kloak Renovering ApS er certificeret til servicering og montering af Kessel højvandslukker.

​Højvandslukker bruges hvor der er risiko for opstuvning i det kommunale afløbssystem med derved fare for oversvømmelse af kælderen.

​Man kan beskytte sig mod intrængen af kloakvand eller regnvand på 3 måder:

  1. Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i den kommunale kloak.
  2. Ved at installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb, f.eks Kessel gulvafløb.
  3. Ved at installere et tilbageløbsstop på stikledningen, f.eks. Staufix.

Kessel gulvafløb har 2 automatiske klapper, hvoraf den ene kan tvangslukkes. Gulvafløbet placeres i kælderen og der kan tilsluttes eksempelvis vaskemaskine, håndvask og lignende.

​Staufix højvandslukke anvendes som kontraklap på ledningssystemer til gråt spildevand (afløb uden wc-vand).
Staufix placeres hvor den kan serviceres som f.eks i en brønd uden for huset.

Staufix FKA højvandslukke anvendes til fækalieholdig spildevand

Kessel Service Cerfifikat