Jysk Kloak Renovering ApS renoverer brønde for stort set alle skader. Det være sig tæringer, eksempelvis pga. svovlbrinte, ødelagte skyl og vandindtrængning.

Fremgangsmåde ved tærede brønde

Brønden spules helt ren med en hedvandsrenser eller slamsuger så der ikke er løs beton. Herefter sprøjtes der et rengøringsmiddel med olie og lign på brøndvæggene, hvorefter den spules endnu engang. Herefter behandles væggene med en special tørmørtel til tætning af fugtige overflader. Herefter kan der efter behov smøres en krympefri reparationsmørtel på. Til sidst påsmøres en polymer/silicatmørtel til coating af den rensede og reparerede overflade. Den er resistent over for svovlbrinte, olie, benzin og fedt. Hvis skyllet er ok kan dette gøres uden at skulle lukke brønden af.

Speciale:

Opbygning af beton-brønde uden bund, eksempelvis pga. vandtryk, samt tætning af plast brønde.